بد شیپر :
SN-BSH-3000 - 4 ردیفه  با شش قایقی
SN-BSH-4000 - 6 ردیفه  با هشت قایقی

- قابل تنظیم جهت کشت های 50 ، 55 ، 60 ، 75 سانتیمتر
- قابل تنظیم جهت کشت های  50- 40 ، 60 - 40  سانتیمتر
- جهت ایجاد جوی و پشته اطو شده
- بستر سازی مناسب جهت یکنواختی در عمق کشت

   
 
 
 
  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت  سازه نگار پارس می باشد